Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1132 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


34865 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4134 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

2,9 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Διάφορα είδη 9 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 7 8,5 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 3 1,8 χιλ.
Τράπεζες χειρουργείου 2 120,0 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 103,2 χιλ.
Χαρτοκιβώτια 2 63,5 χιλ.
Καύσιμα 2 49,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 2 8,5 χιλ.
Χειρουργικά γάντια 2 1,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 2 ---
Ιατρικοί εξοπλισμοί 2 ---
Κατασκευαστικά υλικά 2 ---
Κατασκευαστικές εργασίες 2 ---
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1 13,4 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 1 1,6 εκατ.
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 1,4 εκατ.
Επενδύτες 1 754,0 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 1 752,9 χιλ.
Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1 453,2 χιλ.
Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1 450,0 χιλ.
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 1 284,6 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1 183,6 χιλ.
Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 1 150,0 χιλ.
Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 1 140,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια 1 124,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 120,4 χιλ.
Παστεριωμένο γάλα 1 103,2 χιλ.
Παγωτό 1 103,2 χιλ.
Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 1 97,2 χιλ.
Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες 1 75,4 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Διάφορα είδη 28 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 27 148,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 21 27,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 16 4,2 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 13 1,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 12 73,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 10 1,1 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 9 1,1 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 9 5,9 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 1,2 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 37,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 6 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 345,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 6 18,4 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 5 585,7 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 163,7 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 4 7,2 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 4 3,8 εκατ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 4 2,9 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 1,6 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 4 667,6 χιλ.
Τράπεζες χειρουργείου 4 523,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 4 384,5 χιλ.
Απορριμματοφόροι κάδοι 4 232,4 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 4 4,3 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 4 4,2 χιλ.
Ιατρικές βελόνες 4 2,5 χιλ.
Ξύλινοι σκελετοί στέγης 4 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 1,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 3 1,2 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 38 148,0 χιλ.
Διάφορα είδη 34 4,3 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 26 36,7 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 25 143,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 23 5,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 15 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 15 1,3 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 1,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 12 1,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 11 9,9 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 206,9 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 7,5 χιλ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 8 60,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 345,9 χιλ.
Καθετήρες 7 197,9 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 7 181,4 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 6 1,0 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 6 142,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 6 18,4 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 6 ---
Εργασίες επισκευής οδών 5 8,4 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5 779,7 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 5 585,7 χιλ.
Γραφική ύλη 5 125,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες 4 3,8 εκατ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 4 2,9 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 1,6 εκατ.
Τράπεζες χειρουργείου 4 523,2 χιλ.
Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 4 334,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 4 235,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 49 197,0 χιλ.
Διάφορα είδη 42 4,3 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 27 143,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 27 39,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 25 7,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 20 5,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 19 5,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 18 4,3 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 16 328,4 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 15 12,3 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 14 331,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 1,3 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 12 9,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 10 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 9 760,8 χιλ.
Γραφική ύλη 8 278,1 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 8 208,8 χιλ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 8 60,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 8 21,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 7 3,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 7 1,4 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 7 1,2 εκατ.
Καθετήρες 7 197,9 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 7 169,0 χιλ.
Απολυμαντικά 7 117,5 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 7 ---
Κατασκευαστικές εργασίες 6 14,1 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 6 8,7 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 6 1,8 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 6 1,0 εκατ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση