Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1140 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


34962 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4128 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

1,8 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 17 27,2 χιλ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 7 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 6 44,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες 5 688,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 5 28,3 χιλ.
Έργα οδοποιίας 4 503,2 χιλ.
Εργασίες κατασκευής κτιρίων 3 3,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3 1,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 3 989,7 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 3 351,8 χιλ.
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 3 100,3 χιλ.
Οξυγόνο 3 69,0 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 3 5,0 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 3 3,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 3 2,2 χιλ.
Καθετήρες 3 ---
Διάφορα είδη 3 ---
Συσκευές και όργανα χειρουργείου 3 ---
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 2 4,7 εκατ.
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 2 3,1 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 2 1,9 εκατ.
Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 2 967,7 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 2 661,3 χιλ.
Υπηρεσίες τροφοδοσίας 2 652,5 χιλ.
Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 2 451,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 2 326,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 2 246,8 χιλ.
Υδρόμετρα 2 213,8 χιλ.
Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2 209,3 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2 150,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 43 58,1 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 28 165,6 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 25 86,8 χιλ.
Διάφορα είδη 18 ---
Ορθοπεδικά υλικά 15 12,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 13 120,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 12 1,5 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 89,1 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 12 12,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 6,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 10 7,2 εκατ.
Καύσιμα 10 443,7 χιλ.
Τεχνικές μελέτες 9 5,1 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 8 977,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 8 9,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 8 7,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 8 1,1 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 8 267,0 χιλ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 8 11,0 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 8 5,2 χιλ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 7 2,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 7 1,1 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 7 724,0 χιλ.
Καθετήρες 7 299,4 χιλ.
Χειρουργικά γάντια 7 151,3 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 7 77,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 1,5 εκατ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6 234,0 χιλ.
Οξυγόνο 6 223,2 χιλ.
Γάντια μιας χρήσης 6 199,3 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 65 91,6 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 57 940,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 46 156,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 36 399,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 32 26,1 χιλ.
Διάφορα είδη 30 ---
Διάφορα ανταλλακτικά 23 90,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 21 9,9 εκατ.
Έργα οδοποιίας 19 16,3 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 19 20,7 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 18 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 17 977,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 15 156,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 15 126,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 13 18,6 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 3,9 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 12 309,8 χιλ.
Χειρουργικά γάντια 12 293,1 χιλ.
Τεχνικές μελέτες 11 5,2 εκατ.
Καύσιμα 11 443,7 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 11 437,1 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 97,6 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 11 2,6 χιλ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 10 6,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 10 1,7 εκατ.
Καθετήρες 10 313,2 χιλ.
Γραφική ύλη 10 285,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες 9 2,1 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 9 1,4 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9 609,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 149 1,5 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 129 330,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 114 573,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 73 4,2 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 71 57,9 χιλ.
Διάφορα είδη 67 123,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 48 7,5 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 46 653,1 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 38 7,7 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 35 38,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 33 10,2 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 32 163,3 χιλ.
Έργα οδοποιίας 30 20,4 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 29 307,9 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 27 980,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 27 26,1 εκατ.
Επιταγές 25 1,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 23 6,8 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 23 794,9 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 23 600,6 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 22 26,4 εκατ.
Καύσιμα 22 1,1 εκατ.
Γραφική ύλη 21 2,8 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 19 1,3 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 19 473,1 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 18 21,4 εκατ.
Τεχνικές μελέτες 18 7,6 εκατ.
Καθετήρες 18 359,9 χιλ.
Μελάνια 18 241,7 χιλ.
Συσκευές και όργανα χειρουργείου 17 191,1 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση