Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 40 ημέρες

242 διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 38,2 χιλ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2), με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 43.166,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία είδους. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα είδη αλλά υποχρεωτικά η πρόσφορα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφοράς τους να καταθέσουν ικανό αριθμό δειγμάτων, σε όλα τα ζητούμενα είδη. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/01/2021 ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 Η Διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται για τις 12/01/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50200.

έως 1,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020

έως 1,3 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16904/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ _ ΟΜΑΔΑ Β' "

έως 1,6 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΑΡ, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 16929/17-12-2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_ΟΜΑΔΑ Β' " ΤΗΣ ΔΙΑΚ.16904/2020

Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste