Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 219,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 5 46,0 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 3 93,6 χιλ.
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 153,3 χιλ.
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 2 80,0 χιλ.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 2
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
33141200-2 Καθετήρες 1
33151400-7 Υλικά ακτινοθεραπείας 1
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 1
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
33182210-4 Βηματοδότες 1
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
45320000-6 Εργασίες μόνωσης 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1 36,5 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 36,5 χιλ.
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 36,5 χιλ.
33123220-6 Καρδιοαγγειογραφικές συσκευές 1
33141114-2 Ιατρική γάζα 1
71356000-8 Τεχνικές υπηρεσίες 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1 36,5 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1 36,5 χιλ.
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 1
24111900-4 Οξυγόνο 1
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 56,0 χιλ.
31532100-5 Λυχνίες 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste