Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 817 1,5 εκατ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 215 782,3 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 136 4,1 εκατ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 108 6,1 χιλ.
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 31 99,4 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 30 52,3 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 21 7,6 χιλ.
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 20 146,6 χιλ.
33182210-4 Βηματοδότες 19 195,5 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 16 61,1 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 15
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 14 47,7 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 14 3,9 εκατ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 12 33,3 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 12 22,2 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 10 5,2 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 10 23,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 10 39,1 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 9 5,9 χιλ.
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 9 7,5 χιλ.
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 8 283,9 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 8
24111500-0 Ιατρικά αέρια 7 18,1 χιλ.
33752000-6 Επιθέματα θηλασμού 7 9,9 χιλ.
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 7 123,9 χιλ.
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 7 37,4 χιλ.
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 7 5,6 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 6
33731110-7 Ενδοφθάλμιοι φακοί 6 79,0 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 6 3,4 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 5
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 5
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 5 7,8 χιλ.
30192300-4 Μελανοταινίες 5
33141110-4 Επίδεσμοι 5 7,5 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 5
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 4 1,8 χιλ.
39141300-5 Ερμάρια 4
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 4 2,8 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 4 18,3 χιλ.
31532100-5 Λυχνίες 4
15894220-9 Γεύματα νοσοκομείου 3
42122000-0 Αντλίες 3 2,4 χιλ.
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 3
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 3
14820000-5 Γυαλί 3
44221200-7 Πόρτες 3
15872400-5 Αλάτι 3 10,2 χιλ.
33692300-0 Εντερικές τροφές 3 1,2 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste