Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
44423000-1 Διάφορα είδη 602
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 111
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 87
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 80
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 29 123,4 χιλ.
98300000-6 Διάφορες υπηρεσίες 21
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 20
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 17 61,9 χιλ.
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 16
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 15 210,3 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 11
22600000-6 Μελάνη 11
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 10
30192110-5 Μελάνια 7
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 4
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 4
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 3 155,1 χιλ.
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 3
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 3
24111500-0 Ιατρικά αέρια 3 231,1 χιλ.
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 3
39230000-3 Προϊόντα ειδικών χρήσεων 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30192700-8 Γραφική ύλη 2
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 2 11,9 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 2 87,4 χιλ.
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 2
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2 87,4 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 2
18424000-7 Γάντια 2
15872400-5 Αλάτι 2 4,1 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 134,6 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 149,7 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 1 43,9 χιλ.
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 1 123,4 χιλ.
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 8,9 χιλ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1 4,0 χιλ.
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1 87,4 χιλ.
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1 21,3 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1 3,8 χιλ.
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1 186,5 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,4 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 160,7 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 4,2 χιλ.
33141613-0 Σάκοι αίματος 1 101,5 χιλ.
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste