Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

11 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 19 352,6 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 19 359,6 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 11 3,4 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 8 3,4 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 8 6,7 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 6 3,8 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 6 352,4 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 5 449
44911100-0 Μάρμαρο 5
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 5 4,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 518,3 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 5 1,7 χιλ.
44221200-7 Πόρτες 5 43,4 χιλ.
24455000-8 Απολυμαντικά 5
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 5 9,3 χιλ.
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 4 6,5 χιλ.
39721410-9 Συσκευές αερίου 4 231
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4 2,5 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 4 15,9 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4 101,2 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 4 180
33141200-2 Καθετήρες 4 347,6 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 4 120
33191100-6 Αποστειρωτές 3 2,6 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 4,8 χιλ.
44221212-4 Σίτες πόρτας 3 43,3 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 19,4 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 2 1,6 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 2 346,3 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2 7,1 χιλ.
24951230-6 Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 2 1,9 χιλ.
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2 78,2 χιλ.
44221100-6 Παράθυρα 2 46,9 χιλ.
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 2 6,8 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 2 52,8 χιλ.
39230000-3 Προϊόντα ειδικών χρήσεων 2 580
34326000-8 Γρύλλοι οχημάτων, συμπλέκτες και μέρη τους 2 200
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 2
30199230-1 Φάκελοι 2 2,4 χιλ.
38428000-1 Ροόμετρα 2
30195600-8 Πίνακες ανακοινώσεων ή εξαρτήματα 2 200
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2 20,6 χιλ.
44521100-9 Κλειδαριές 2
38434570-2 Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων 2 600
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 2 18,0 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 2 351,4 χιλ.
44112210-3 Άκαμπτες επενδύσεις δαπέδων 2 7,8 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste