Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 223 274,8 χιλ.
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 213 208,6 χιλ.
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 86 141,7 χιλ.
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 80 84,6 χιλ.
33141126-9 Ράμματα 10
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 10 845,1 χιλ.
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 7 636,2 χιλ.
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 7 0
44423000-1 Διάφορα είδη 7 475,8 χιλ.
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 6 468,7 χιλ.
39143112-4 Στρώματα 5 54,0 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 2,0 χιλ.
24100000-5 Αέρια 5 20,2 χιλ.
34121000-1 Λεωφορεία και πούλμαν 5 191,0 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 5 266,1 χιλ.
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 4 188,6 χιλ.
98310000-9 Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 4 458,5 χιλ.
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 3 0
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 326,7 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3 21,6 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 3 0
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 3 0
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 3 60,5 χιλ.
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 3 137,1 χιλ.
33121300-7 Ηλεκτρομυογράφημα 3
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 3 91,9 χιλ.
33157500-0 Θάλαμος συμπιέσεως 3 20,2 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 3
39711120-6 Καταψύκτες 2 0
33191100-6 Αποστειρωτές 2
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 2 122,6 χιλ.
33171110-3 Προσωπίδα αναισθησίας 2 2,2 χιλ.
33167000-8 Φωτισμός χειρουργείου 2
33141114-2 Ιατρική γάζα 2
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 2 0
33692300-0 Εντερικές τροφές 2 0
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 2 19,4 χιλ.
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 2 0
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2 0
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 30,1 χιλ.
24111900-4 Οξυγόνο 2 660,0 χιλ.
63712000-3 Βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών 2 21,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 28,0 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 0
24455000-8 Απολυμαντικά 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 2 80,6 χιλ.
75122000-7 Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες 1 5,0 χιλ.
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 1 0

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste