Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

22 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 36 28,9 εκατ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 26 607,6 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 12 564,8 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 9 110,2 χιλ.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 8
79980000-7 Υπηρεσίες συνδρομών 5 817,4 χιλ.
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4 33,7 χιλ.
24100000-5 Αέρια 4 58,5 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 1,1 εκατ.
35125100-7 Αισθητήρες 3 12,0 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 156,0 χιλ.
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 3 196,5 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3 2,5 εκατ.
38342100-5 Παλμογράφοι 3 487,0 χιλ.
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3 123,4 χιλ.
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 2 51,9 χιλ.
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2 35,8 χιλ.
38431300-8 Ανιχνευτές σφάλματος 2 277,4 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2 130,2 χιλ.
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 2 12,9 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 8,3 εκατ.
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 2 48,2 χιλ.
44423000-1 Διάφορα είδη 2 7,7 χιλ.
38510000-3 Μικροσκόπια 2 86,8 χιλ.
44211110-6 Θάλαμοι 2 130,7 χιλ.
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 2 23,9 χιλ.
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2 27,9 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2 24,1 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 2 61,3 χιλ.
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1 22,7 χιλ.
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 1 58,5 χιλ.
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1 20,1 χιλ.
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1 83,5 χιλ.
31681400-7 Μέρη ηλεκτρικών συσκευών 1 2,7 χιλ.
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1 54,8 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 133,1 χιλ.
15992000-8 Καπνός 1 3,4 χιλ.
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 1 21,5 χιλ.
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1 3,7 χιλ.
39225730-1 Φιαλίδια 1 12,9 χιλ.
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1 23,6 χιλ.
71350000-6 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα 1 679,1 χιλ.
22113000-5 Βιβλία βιβλιοθήκης 1 64,5 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1 18,6 χιλ.
30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 1 16,1 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 222,0 χιλ.
38270000-8 Γεωφυσικά όργανα ειδικής αντίστασης 1 83,5 χιλ.
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1 28,0 χιλ.
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1 6,1 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste