Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 242,0 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 237,2 χιλ. €
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 3
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 3 1,2 εκατ.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 2 64,5 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2 64,5 χιλ.
45215400-1 Νεκροταφείο 2 741,6 χιλ.
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 2
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 2
45262640-9 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 2 645,2 χιλ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2 740,9 χιλ.
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 1 1,0 εκατ.
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1 1,0 εκατ.
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 1 1,0 εκατ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 121,0 χιλ.
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1 1,0 εκατ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 499,4 χιλ.
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 1 564,5 χιλ.
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 1 524,2 χιλ.
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 1 33,1 χιλ.
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1 29,3 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 26,9 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 1,0 εκατ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 132,2 χιλ.
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 1 23,1 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 1,0 εκατ.
09211650-2 Υγρά φρένων 1 1,0 εκατ.
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 1 33,1 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 38,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,0 εκατ.
15811000-6 Προϊόντα άρτου 1 29,2 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 201,2 χιλ.
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1 524,2 χιλ.
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 1
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 794,4 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1 39,1 χιλ.
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1 523,8 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1 491,9 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste