Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 2 224,8 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 75,0 χιλ.
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1 124,9 χιλ.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 1 419,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 75,0 χιλ.
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1 2,6 εκατ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1 120,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 180,0 χιλ.
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 1 28,0 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 419,0 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 1 180,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 124,9 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 124,9 χιλ.
60610000-7 Υπηρεσίες μεταφορών με πορθμεία 1 12,0 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 1 419,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 180,0 χιλ.
65120000-0 Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού 1 153,0 χιλ.
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1 120,0 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1 120,0 χιλ.
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 1 28,0 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 124,9 χιλ.
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1 75,0 χιλ.
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 1 1,5 εκατ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 1 32,0 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 75,0 χιλ.
14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά 1 124,9 χιλ.
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 1 2,6 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1 120,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 75,0 χιλ.
30199711-7 Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 1 75,0 χιλ.
24327300-5 Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος 1 124,9 χιλ.
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 1 120,0 χιλ.
60181000-0 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 1 419,0 χιλ.
50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 1 27,0 χιλ.
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 1 1,3 εκατ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste