Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45248000-7 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών 5 6,2 εκατ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 486,3 χιλ.
42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων 4 583,1 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 3 217,0 χιλ.
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 3 4,7 εκατ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 3 217,0 χιλ.
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 3 437,3 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 2 2,6 εκατ.
42122000-0 Αντλίες 2 291,6 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 2 157,8 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 2 157,8 χιλ.
42122130-0 Αντλίες νερού 2 291,6 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 157,8 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 73,9 χιλ.
18800000-7 Υποδήματα 2 93,6 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 2 30,6 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2 4,0 εκατ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 31,0 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2 119,9 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 72,2 χιλ.
18230000-0 Διάφορα είδη ρουχισμού 2 93,6 χιλ.
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 2 30,6 χιλ.
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
85121100-4 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από γιατρούς γενικής ιατρικής 1 2,6 χιλ.
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1 15,5 χιλ.
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1 5,0 χιλ.
71313000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 1 193,2 χιλ.
32400000-7 Δίκτυα 1
71351220-1 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας 1 193,2 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1 60,0 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1 8,1 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 1 10,5 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 12,2 χιλ.
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1 145,8 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1 60,0 χιλ.
79222000-6 Υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων 1 9,2 χιλ.
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1 15,5 χιλ.
42122430-3 Φυγοκεντρικές αντλίες 1 4,7 εκατ.
50312100-6 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών 1 15,5 χιλ.
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 83,0 χιλ.
71800000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων 1 193,2 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1 2,6 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 1 145,8 χιλ.
72322000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων 1 4,8 χιλ.
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1 12,0 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 10,5 χιλ.
30199710-0 Τυπωμένοι φάκελοι 1 10,5 χιλ.
15511500-8 Πλήρες γάλα 1 16,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 16,2 χιλ.
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1 15,5 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste