Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

18 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 22 10,9 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 18 51,8 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 14 741,1 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 13 8,3 εκατ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 7 6,3 εκατ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 7 4,1 εκατ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 5 330,7 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 3 10,0 εκατ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 3 253,5 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3 226,9 χιλ.
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 2 403,2 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 2,3 εκατ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 2 152,1 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 187,1 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 46,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 63,2 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 34,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 385,1 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 2 72,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 385,1 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 63,2 χιλ.
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 2 152,1 χιλ.
45233140-2 Οδικά έργα 2 4,3 εκατ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 120,0 χιλ.
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 2 152,1 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 2
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 2
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2 46,0 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 2 2,1 εκατ.
45317100-3 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 1 121,0 χιλ.
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 1,4 εκατ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 31,0 χιλ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 1 193,5 χιλ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1 4,4 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1 58,0 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1 197,6 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 200,0 χιλ.
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 1 1,2 εκατ.
44113620-7 Άσφαλτος 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1 121,0 χιλ.
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1 11,7 χιλ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 80,6 χιλ.
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1 33,9 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 1 16,2 χιλ.
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1 7,5 χιλ.
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1 121,0 χιλ.
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 1 174,2 χιλ.
45221119-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 1 241,9 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 60,0 χιλ.
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1 11,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste