Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

15 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
71356200-0 Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 7 1,5 εκατ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 6 968,2 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 6 976,5 εκατ.
30192700-8 Γραφική ύλη 5 2,6 εκατ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 5 2,6 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 5 6,4 εκατ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 5 2,6 εκατ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 3
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 3 327,9 χιλ.
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 3 3,2 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 3 3,9 εκατ.
50310000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 3 418,3 χιλ.
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 3 168,4 χιλ.
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3 2,9 χιλ.
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 3
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 3 337,1 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 2 4,0 εκατ.
71200000-0 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες 2 551,6 χιλ.
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2 459,1 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 2 2,5 χιλ.
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 2 1,6 εκατ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 2 1,6 εκατ.
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2 2,5 χιλ.
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 2 1,3 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2 4,8 χιλ.
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 2 3,7 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2 181,5 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2 1,7 χιλ.
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 2 209,2 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 1 11,3 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 7,2 χιλ.
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1 18,0 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 1 59,5 χιλ.
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1 4,4 εκατ.
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1 914,4 χιλ.
38434000-6 Αναλυτές 1 15,3 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 1 7,0 χιλ.
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 1
75251000-0 Πυροσβεστικές υπηρεσίες 1 1,2 χιλ.
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1
24951100-6 Λιπαντικά 1 9,7 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1 209,2 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 484
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1 6,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 12,1 χιλ.
44112310-4 Διαχωριστικοί τοίχοι 1 7,3 χιλ.
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste