Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

24 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 13
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 9 157,4 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 7
22120000-7 Δημοσιεύσεις 6
14212200-2 Αδρανή υλικά 5
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 4
03413000-8 Καυσόξυλα 4
15910000-0 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά 4
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 4 265,5 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 50,0 χιλ.
64212000-5 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 2 40,0 χιλ.
15911000-7 Οινοπνευματώδη ποτά 2
79341400-0 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 2 80,0 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 2 60,0 χιλ.
79342410-4 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοπρασίας 1 57,1 χιλ.
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1 145,2 χιλ.
15900000-7 Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 1,2 εκατ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1 36,9 χιλ.
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1 20,0 χιλ.
30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών 1 149,5 χιλ.
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1 60,0 χιλ.
30192340-6 Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας 1 149,5 χιλ.
03400000-4 Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα 1
03419000-0 Ξυλεία 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1 137,0 χιλ.
38582000-8 Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 1 32,3 χιλ.
70330000-3 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 1
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 66,0 χιλ.
79342400-7 Υπηρεσίες δημοπρασίας 1 40,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 4,0 χιλ.
72416000-9 Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών 1 29,0 χιλ.
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας 1 70,0 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 1 16,1 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 137,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 4,0 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 112,9 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste