Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 104 4,8 εκατ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 41 128,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 38 1,9 εκατ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 36 967,6 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 34 809,8 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 33 3,8 εκατ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 33 119,9 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 28 86,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 27 1,8 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 26 56,1 χιλ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 25 4,7 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 24 1,7 εκατ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 23 20,7 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 23 147,5 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 21 38,1 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 20 13,5 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 17 597,6 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 16 113,0 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 15 283,2 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 14 32,1 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 14 219,6 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 12 7,1 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 11 27,7 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 11 84,0 χιλ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 11 9,0 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 10 175,6 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 9 3,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 9 29,3 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 9 10,8 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 8 9,7 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 7 15,6 χιλ.
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 6 58,4 χιλ.
31440000-2 Μπαταρίες 6 7,5 χιλ.
75241100-8 Αστυνομικές υπηρεσίες 6 61,8 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 6 10,8 χιλ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 6 22,3 χιλ.
24951230-6 Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 6 14,7 χιλ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 6
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 6 17,5 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 5 9,8 χιλ.
39515100-6 Κουρτίνες 5 1,6 χιλ.
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 5 6,4 χιλ.
39112000-0 Καρέκλες 5 4,6 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 5 7,2 χιλ.
44812200-7 Λαδομπογιές και νερομπογιές 5 3,2 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 4 845,8 χιλ.
32552110-1 Ασύρματα τηλέφωνα 4 6,5 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 4 9,4 χιλ.
50531100-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων 4 440
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 4 70,9 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste