Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

7 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 9
79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 6 2,5 εκατ.
79560000-7 Υπηρεσίες αρχειοθέτησης 4 3,2 εκατ.
79521000-2 Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες 4 4,8 εκατ.
66110000-4 Τραπεζικές υπηρεσίες 4 3,8 εκατ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 77,8 χιλ.
72266000-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού 2 629,4 χιλ.
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2 23,1 χιλ.
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2 2,0 εκατ.
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2 280,0 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2
72120000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αποκατάστασης βλαβών υλικού πληροφορικής 2 216,0 χιλ.
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2 216,0 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 2 119,6 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2 119,6 χιλ.
72222100-8 Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών 1 20,0 χιλ.
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 16,1 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 60,0 χιλ.
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1 28,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1 16,1 χιλ.
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 380,0 χιλ.
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1 90,0 χιλ.
79999100-4 Υπηρεσίες σάρωσης 1 59,0 χιλ.
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 1 60,0 χιλ.
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 1
63520000-0 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 1 786,3 χιλ.
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 1 60,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste