Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

14 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 19 424,6 χιλ.
35124000-9 Ανιχνευτές μετάλλου 15 64,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 13 370,1 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 10 522,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 5 184,5 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4 20,4 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 4 41,3 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 4 167,1 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3 11,9 χιλ.
14612300-7 Μεταλλεύματα αλουμινίου 3 592
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 3 2,5 χιλ.
79710000-4 Υπηρεσίες ασφάλειας 3 6,6 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3 46,3 χιλ.
92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων 3 647
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 3 105,8 χιλ.
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3 11,0 χιλ.
19610000-5 Υπολείμματα δέρματος 3 9,7 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 3 2,6 εκατ.
98341140-8 Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου 2 20,6 χιλ.
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2 6,6 εκατ.
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 4,7 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 41,6 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 80,6 χιλ.
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 2 120,0 χιλ.
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 2 18,1 χιλ.
38412000-6 Θερμόμετρα 2 180
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 18,5 χιλ.
63727100-2 Υπηρεσίες ρυμούλκησης 1 300
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1 3,6 χιλ.
42514320-1 Φίλτρα αερίων 1 20,0 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 36,0 χιλ.
31642000-8 Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης 1 2,3 χιλ.
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1 480,0 χιλ.
50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου 1 20,0 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1 20,0 χιλ.
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1 480,0 χιλ.
39121100-7 Γραφεία 1 20,0 χιλ.
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1 1,6 χιλ.
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 1
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1 18,1 χιλ.
38425800-8 Πυκνόμετρα 1 50,8 χιλ.
18333000-2 Μπλούζες πόλο 1 1,6 χιλ.
44165300-7 Χιτώνια 1 1,6 χιλ.
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1 2,0 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 1 1,5 χιλ.
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1 480,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste