Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

7 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 11 2,9 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 7 2,0 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 6 18,3 εκατ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 3,7 χιλ.
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 5 1,7 χιλ.
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 5 2,3 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 5 2,0 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5 7,3 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 2,3 χιλ.
30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες 4 1,9 χιλ.
30199780-1 Στυπόχαρτα 4 992
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 4 3,4 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 4 844
44423000-1 Διάφορα είδη 3 347
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 2,0 χιλ.
03114200-5 Χορτονομές 3 3,4 χιλ.
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 3 726
30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου 3 1,0 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 3 1,5 χιλ.
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 3 407
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 3 2,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 3 967
70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 3
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 3 23,7 χιλ.
71356200-0 Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 2
31682400-4 Υπέργειος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 1,6 χιλ.
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2 645
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 2 75,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 1,9 χιλ.
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 2 1,7 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 2,5 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 2 60,0 χιλ.
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2 645
30192110-5 Μελάνια 2 968
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 2
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2 1,3 χιλ.
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 2 240
38432200-4 Χρωματογράφοι 2 32,7 χιλ.
45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων 2 1,6 χιλ.
30199760-5 Ετικέτες 2 1,5 χιλ.
45315400-2 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων υψηλής τάσης 2 4,8 χιλ.
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 2 89
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1 40
35111510-3 Πυροσβεστικά εργαλεία χειρός 1 484
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1 200
38520000-6 Σαρωτές 1 240
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 403
39715210-2 Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης 1 3,0 χιλ.
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1 1,6 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste