Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

60 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (40)

CPV Περιγραφή Διαγων
44423000-1 Διάφορα είδη 637
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 19
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 19
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 12
44440000-6 Τριβεία 8
44425100-6 Ελαστικοί δακτύλιοι 8
44423200-3 Σκάλες 8
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 7
44442000-0 Κυλινδρικοί τριβείς 7
44411100-5 Κρουνοί 7
44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
44423730-7 Πλαίσια φρεατίων επίσκεψης 4
44424200-0 Κολλητική ταινία 4
44423750-3 Καλύμματα υπονόμων 3
44400000-4 Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη 3
44421700-4 Κουτιά και θυρίδες φύλαξης 3
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 3
44421500-2 Θωρακισμένες ή ενισχυμένες πόρτες 3
44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες 3
44423450-0 Επιγραφές ονομάτων 2
44411300-7 Νιπτήρες 2
44425000-5 Δακτύλιοι, παρεμβύσματα, ταινίες, στελέχη και μηχανήματα συσκευασίας υγρού κονιάματος 2
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 2
44464000-0 Οχήματα κινούμενα επί ερπυστριών 2
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 2
44423460-3 Επιγραφές διευθύνσεων 2
44431000-0 Ελάσματα κάλυψης 2
44482000-2 Συσκευές πυροπροστασίας 2
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 2
44423340-6 Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1
44421300-0 Χρηματοκιβώτια 1
44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες 1
44423400-5 Σήματα και συναφή είδη 1
44430000-3 Ενισχυμένα ελάσματα 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
44411750-6 Καζανάκια αποχωρητηρίου 1
44423810-2 Σφραγίδες από καουτσούκ 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
44423220-9 Πτυσσόμενες βαθμίδες-σκαλοπάτια 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη' ( 444 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44423000-1 Διάφορα είδη 637
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 19
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 19
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 17
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 12
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 12
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 9
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 9
44440000-6 Τριβεία 8
44425100-6 Ελαστικοί δακτύλιοι 8
44423200-3 Σκάλες 8
38411000-9 Υδρόμετρα 8
44411100-5 Κρουνοί 7
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 7
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 7
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 7
44442000-0 Κυλινδρικοί τριβείς 7
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 6
44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας 5
44316300-1 Εσχάρες 5
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 4
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 4
44221200-7 Πόρτες 4
44191100-6 Κόντρα πλακέ 4
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 4
44233000-2 Κλίμακες 4
44423730-7 Πλαίσια φρεατίων επίσκεψης 4
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 4
44424200-0 Κολλητική ταινία 4
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 4
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 3
44163100-1 Σωληνώσεις 3
44423750-3 Καλύμματα υπονόμων 3
44400000-4 Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη 3
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 3
44111700-8 Πλακίδια 3
44164200-9 Σωλήνες 3
44167111-9 Προσαρμογείς για φλάντζες 3
34928200-0 Περιφράξεις 3
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 3
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 3
44421700-4 Κουτιά και θυρίδες φύλαξης 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
24455000-8 Απολυμαντικά 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 3
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 3
44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες 3
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 3
44421500-2 Θωρακισμένες ή ενισχυμένες πόρτες 3
44172000-6 Φύλλα (κατασκευαστικά έργα) 3
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 3
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 3
44112100-9 Υπόστεγα 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 2
38622000-1 Καθρέφτες 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
50244000-7 Υπηρεσίες γενικής επισκευής πλοίων και σκαφών 2
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 2
45432210-9 Εργασίες επικάλυψης τοίχων 2
39136000-4 Κρεμάστρες 2
44530000-4 Συνδετήρες 2
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 2
45454000-4 Εργασίες αναδόμησης 2
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 2
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 2
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 2
14211000-3 Άμμος 2
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 2
44115900-8 Διατάξεις ηλιοπροστασίας 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
39515100-6 Κουρτίνες 2
39831200-8 Απορρυπαντικά 2
44423450-0 Επιγραφές ονομάτων 2
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 2
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 2
44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι 2
33762000-9 Χαρτομάντιλα 2
44411300-7 Νιπτήρες 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
44112500-3 Υλικά οροφών 2
44617000-8 Κιβώτια 2
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 2
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 2
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 2
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 2
24910000-6 Κόλλες 2
39270000-5 Θρησκευτικά είδη 2
44423460-3 Επιγραφές διευθύνσεων 2
44167110-2 Φλάντζες 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 2
44191000-5 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
24452000-7 Εντομοκτόνα 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 2
33761000-2 Χαρτί υγείας 2
39717100-2 Ανεμιστήρες 2
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 2
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2
44210000-5 Κατασκευές και μέρη κατασκευών 2
44425000-5 Δακτύλιοι, παρεμβύσματα, ταινίες, στελέχη και μηχανήματα συσκευασίας υγρού κονιάματος 2
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 2
39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών 2
44167400-2 Καμπύλες 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39298300-0 Ανθοδοχεία 2
44619100-3 Θήκες 2
14820000-5 Γυαλί 2
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 2
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 2
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 2
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 2
44531520-2 Καρόβιδες και βίδες 2
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 2
44482000-2 Συσκευές πυροπροστασίας 2
44315100-2 Εξαρτήματα συγκόλλησης 2
44464000-0 Οχήματα κινούμενα επί ερπυστριών 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
44431000-0 Ελάσματα κάλυψης 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
18424000-7 Γάντια 2
39224100-9 Σκούπες 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
39298500-2 Διακοσμητικά είδη 2
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 2
39811000-0 Παρασκευάσματα για αρωματισμό και αποσμητικά χώρου 2
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
39541140-9 Σπάγκοι 2
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 2
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2
39224350-6 Φαράσια 2
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2
31625000-3 Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς 2
34731000-0 Μέρη αεροσκαφών 2
39113600-3 Πάγκοι· στασίδια 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 2
45451200-5 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων επενδύσεων 2
45421140-7 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα 2
30197130-6 Πινέζες 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
39100000-3 Έπιπλα 1
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 1
30197644-2 Ξηρογραφικό χαρτί 1
30197310-2 Χαρτοκόπτες 1
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 1
44832000-1 Διαλύτες 1
45421000-4 Εργασίες ξυλουργικής 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
44521000-8 Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
44112600-4 Ηχομονωτικά μέσα 1
31712100-1 Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήμτα 1
39533000-7 Στενόμακροι τάπητες 1
30192132-5 Ανταλλακτικές μύτες μολυβιών 1
44430000-3 Ενισχυμένα ελάσματα 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
22851000-0 Κλασέρ 1
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
45442100-8 Εργασίες βαφής 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44111100-2 Τούβλα 1
39241200-5 Ψαλίδια 1
42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 1

ΦΟΡΕΙΣ (83)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη' (CPV: 444)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 597
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 35
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 9
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 7
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste