Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 920,0 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)διακηρύσσει τη μεανοικτήδημοπρασία επιλογήαναδόχου, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατάομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, για την κατασκευή τουέργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΛΙΝΩΝ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ” Οπροϋπολογισμόςδημοπράτησηςτου έργου ανέρχεται σε920.000,00Ευρώ (χωρίςΦΠΑ) και αναλύεταισε: -Δαπάνη Εργασιών:664.191,00€ -Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):119.554,38€ -Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):117.561,81€ -Απολογιστικά (κόστος υποδοχής ΑΕΕΚ):18.520,00€ -Αναθεώρηση:172,81€ -Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:Δενεπιβάλλεται

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (31)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης' ( 45231300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3
45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού 2
45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 2
45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 2
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 2
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 2
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2
65130000-3 Λειτουργία εγκατάστασης παροχής νερού 1
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 1
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 1
45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 1
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 1
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 1
45252120-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων 1
65120000-0 Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος 1
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 1
45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες 1
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
51810000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών 1
51820000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ταμιευτήρων 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα 1
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 1

ΦΟΡΕΙΣ (75)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης' (CPV: 45231300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΕΔΕΣΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste