Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 239,9 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

I. «Προμήθεια έξι (6) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 101.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26/2016 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής . II. «Προμήθεια ενός (1) μικρού λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2015 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Α

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste