Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 17,5 χιλ. €
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση της σύμβασης/συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ», προϋπολογισμού 17.508,90€, πλέον ΦΠΑ 24% (4.202,14€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.711,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

έως 51,8 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Λέιζερ' (CPV: 38636100-3)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste