Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

26 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (22)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' ( 34330000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 47
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 4
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 4
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
34432000-4 Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα 1
34432100-5 Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1
39241130-3 Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (18)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα' (CPV: 34330000-9)

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste